Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Otwarte warsztaty tradycyjnych gier ?wiata: Kirgiska gra Toguz Korgool i afryka?ska gra Oware

There are no translations available.

Masz ochot? na nowe do?wiadczenia i sp?dzenie czasu w mi?dzynarodowym towarzystwie? Chcesz si? nauczy? czego? nowego?

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty tradycyjnych gier intelektualnych: kirgiska gra Toguz Korgool i afryka?ska gra Oware.

Spotkanie jest otwarte, a zaproszony jest ka?dy, kto sko?czy? 7 lat. Zaj?cia b?d? prowadzone w j?zyku polskim, angielskim i rosyjskim.
Warsztaty b?dzie prowadzi? "Polski Klub Sportowy Toguz Korgool".

?? Czekamy na Was ju? w niedziel?, 15 marca, o godz. 16:00 w Migrant Info Point, ul. ?w. Marcin 78, pokj 424! Do zobaczenia!

Warsztaty s? bezp?atne. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda na robienie zdj?? i udost?pnianie w sieci.

Tutaj mog? Pa?stwo zaboczy? fotoreporta?e z ostatnich naszych spotka?.

------------------------------------

ENG
? Would you like to gain some new experience and spend some time in an international community?
? Would you like to learn something new?

We kindly invite you to join our workshop on intellectual games, this time we invite you to play Kyrgyz board game Toguz Korgool and African Oware game!

Try playing the games with us!

The meeting is opened for everybody who has turned 7 years old. Workshop will be conducted in Polish, Russian and English and we will be taught hwo to play by "Polish Toguz Korgool Sports Club"(www.toguzkorgool).

?? We are waiting for you on 15 of March, at 16.00 at Migrant Info Point, ?w. Marcin 78 Street, room 424. See you!