Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Gramy Toguz Korgool podczas Tygodnia Międzykulturowego w Poznaniu

There are no translations available.

Wydarzenia w ramach Tygodnia Międzykulturowego skierowane są do osób otwartych na nowe doświadczenia, które chcą poszerzyć swoje horyzonty, poznać możliwości wyjazdów zagranicznych oraz w miłej atmosferze doświadczyć zetknięcia z inną kulturą.

Подробнее ...

Międzynarodowy turniej Toguz Czech Open 2018

There are no translations available.

W ramach 29 Międzynarodowego Festiwalu Szachów i innych Gier CZECH OPEN 2018 odbędzie się 11 Festiwal Gier typu Mankala podczas którego będzie rozgrywać się Międzynarodowy Turniej Toguz (Toguz Korgool, Togyz Kumalak). Festiwal będzie się dobywać w dniach 13-20 lipca 2018.

Głównym organizatorem jest   AVE-KONTAKT s.r.o.

Główny arbiter: David Kotin

Adres: CEZ Arena, Sukova trida 1775, Pardubice, Czechy

Подробнее ...

Dni Różnorodności Kulturowej w Poznaniu

There are no translations available.

Wydział Neofilologii UAM już po raz trzeci zaprasza do udziału w obchodach Dnia Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, czyli święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 20 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Rezolucja odnosi się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Подробнее ...

Тогуз Коргоол Оюну

image

Тогуз коргоол - так эсептөөнү, стратегтүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат.  Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.

Уландысы

Оюндун эрежеси

image

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт ). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.

Уландысы


Оюн тууралуу легенда

image

Жолоочулар төөлөрүнүн үстүна ар түркүн нерселерди жүктөп алып кетип бара жатып бир жерге түнөөгө мажбур болушуп конуп калышат экен. Эки чоң нар төөнү жүгү менен ортого коюп, калгандарын тегерете уктап калышат.

УландысыОюндун эрежеси

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.
1. Жүрүштү баштоо укугу башка оюндардай эле чучукулак менен аныкталат.  Оюнга катышуучулардын жашы чектелбейт.
2. Оюндун башталышында ар бир үйдө 9 коргоол болушу керек
3. Ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же анданда көп коргоол утуп алуу керек. Эгерде ар бир оюнчу 81 коргоолдон жыйнашса оюн теңдик менен бутот.
4. Биринчи баштаган оюнчу өзү каалаган үйдөгү коргоолдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тарапты көздөй бирден коргоолду ташташы керек, эгерде акыркы салынган коргоол атаандашынын тарабындагы үйгө түшсө жана коргоолдун саны жуп болсо, оюнчу ошол үйдөгү бардык коргоолдорду өзүнүн казанына жүктөйт.
5. Туз алуу эрежеси:
Атаандаштын үйүнө түшкөн акыркы коргоолдун саны үч болсо, ал үйүдү "туз" деп атап оюнчуга тийешелүү болуп калат. Оюндун аягына чейин ал үйгө түшкөн коргоолдордун баары ошол оюнчуга тиешелүү болот, оюнчу өзүнүн казанына каалаган убакытта которуп алса болсот. Туз алуунун үч шарты бар:
5.1. Бир оюнда бир гана туз алынат.
5.2. Атаандашыңыз туз алган үйдөн туз ала албайсыз, 5 номердеги үйдөн туз алынса сиз 5 номердеги үйүнөн туз ала албайсыз.
5.3. Бир оюнда бир гана жолу туз алууга уруксат.