Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Wystawa "Pod błękitnym niebem Kirgistanu" z wyprawy Polskiego Klubu Toguz Korgool na World Nomad Games

There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Pod błękitnym niebem Kirgistanu" 8 stycznia o godz. 16.00 w podziemiach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Wystawa poświęcona wyprawie Polskiego Klubu Sportowego Toguz Korgool na World Nomad Games, które odbyło się we wrześniu 2018 roku. Podczas wystawy przedstawiony zostanie również fotoreportaż z Kirgistanu różnych autorów: Agnieszki Łukaszyk, Anny Grebeniów, Ksenii Starzyńskiej, Adama Słupskiego, Macieja Zakrzewskiego i Mirona Frąszczaka. Wystawa potrwa od 8 do 31 stycznia b.r.

Więcej informacji na temat World Nomad Games 2018 znajdą Państwo tutaj


Подробнее ...

International Ethnofestival Nomad Universe in the framework of Kingdom of Saudi Arabia

There are no translations available.

The International Ethnofestival «Nomad Universe» in the framework of the King Abdulaziz Camel Festival will be during February 24 - March 5, 2019
Relying on the ethnocultural heritage of the peoples of the world, International Ethnofestival «Nomad Universe» (hereinafter – Ethnofestival) has the following goals and objectives:
1. development of the world ethnocultural, ethnosport and scientific movement;
2. popularization, development and introduction to the international arena of types of ethnosports, traditional games and competitions of the peoples of the world;

3. preservation of the historical, cultural heritage and diversity of the peoples of the world in the era of globalization;

4. assistance to the scientific and organizational-methodical substantiation of the ethnosports movement, types of ethnosport, traditional games and competitions of the peoples of the world;
5. strengthening and further development of interreligious and intercultural dialogue, mutual understanding, friendship, harmony and cooperation among the nations of the world and demonstration of their cultural diversity.

Подробнее ...

Wystawa Toguz Korgool w ramach 6. Mediations Biennale - Virtual Garden w Poznaniu

There are no translations available.

Wystawa Toguz Korgool w ramach 6. Mediations Biennale - Virtual Garden Wernisaż: g. 13:30, 13.10.2018, Biblioteka – Św. Marcin 56, Poznań Wystawa czynna: 13-27.10.2018 Kuratorstwo: Arkadiusz Marcinkowski, Martyna Rzepecka Artyści: Marta Dziomdziora, Andreas Guskos, Małgorzata Kopczyńska, Julia Kurek, Patryk Lichota, Ewelina Maksymiuk, Arkadiusz Marcinkowski, Ked Olszewski, Maciej Osmycki, Arkadiusz Piętak, Martyna Rzepecka, Dorota Tołłoczko-Femerling, Katarzyna Wąsowska, Tomasz Wendland, Andrzej Wochnik.

Подробнее ...

Тогуз Коргоол Оюну

image

Тогуз коргоол - так эсептөөнү, стратегтүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат.  Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.

Уландысы

Оюндун эрежеси

image

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт ). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.

Уландысы


Оюн тууралуу легенда

image

Жолоочулар төөлөрүнүн үстүна ар түркүн нерселерди жүктөп алып кетип бара жатып бир жерге түнөөгө мажбур болушуп конуп калышат экен. Эки чоң нар төөнү жүгү менен ортого коюп, калгандарын тегерете уктап калышат.

УландысыОюндун эрежеси

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.
1. Жүрүштү баштоо укугу башка оюндардай эле чучукулак менен аныкталат.  Оюнга катышуучулардын жашы чектелбейт.
2. Оюндун башталышында ар бир үйдө 9 коргоол болушу керек
3. Ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же анданда көп коргоол утуп алуу керек. Эгерде ар бир оюнчу 81 коргоолдон жыйнашса оюн теңдик менен бутот.
4. Биринчи баштаган оюнчу өзү каалаган үйдөгү коргоолдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тарапты көздөй бирден коргоолду ташташы керек, эгерде акыркы салынган коргоол атаандашынын тарабындагы үйгө түшсө жана коргоолдун саны жуп болсо, оюнчу ошол үйдөгү бардык коргоолдорду өзүнүн казанына жүктөйт.
5. Туз алуу эрежеси:
Атаандаштын үйүнө түшкөн акыркы коргоолдун саны үч болсо, ал үйүдү "туз" деп атап оюнчуга тийешелүү болуп калат. Оюндун аягына чейин ал үйгө түшкөн коргоолдордун баары ошол оюнчуга тиешелүү болот, оюнчу өзүнүн казанына каалаган убакытта которуп алса болсот. Туз алуунун үч шарты бар:
5.1. Бир оюнда бир гана туз алынат.
5.2. Атаандашыңыз туз алган үйдөн туз ала албайсыз, 5 номердеги үйдөн туз алынса сиз 5 номердеги үйүнөн туз ала албайсыз.
5.3. Бир оюнда бир гана жолу туз алууга уруксат.