Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Wyniki Toguz Rapid na Czech Open 2018

There are no translations available.


W ramach 29 Międzynarodowego Festiwalu Szachów i innych Gier CZECH OPEN 2018 odbył się Międzynarodowy Turniej Toguz (Toguz Korgool, Togyz Kumalak). Festiwal odbył się w dniach 13-20 lipca 2018.

Подробнее ...

III Światowe Igrzyska Koczowników 2018

There are no translations available.

III Światowe Igrzyska Koczowników odbędą się w dniach od 2-8 września 2018 w mieście Czołpon-Ata, na wybrzeżu jeziora Issyk-Kul i w wąwozie Kyrczyn w Kirgistanie. Jak sama nazwa wskazuje, impreza ta poświęcona tradycyjnym grom Kirgizów i innych narodów o koczowniczej przeszłości. Głównym celem igrzysk to ożywianie i zachowanie historycznego dziedzictwa kulturowego koczowniczych narodów świata. Tegoroczne hasło igrzysk: „Jedność w sile! Jedność w duchu!” (United in Force! United in Spirit!).

O rozmachu i wielkości II Światowych Igrzysk Koczowników, które odbyły się w 2016 r. świadczą następujące liczby: ok 2000 zawodników z 62 Państw Świata, 23 dyscypliny, 1700 wolontariuszy. Jak organizator informuje, te liczby w 2018 r wzrosły: ponad 3000 zawodników z 80  państw, 37 dyscyplin i 2000 wolontariuszy.

Подробнее ...

Piknik rodzinny na zakończenie sezonu Ligi Gier Planszowych w Kościanie

There are no translations available.

W najbliższą niedzielę 1 lipca o godzinie 16.00 zapraszamy wszystkich nie tylko graczy ale i ich rodziny i znajomych na zakończenie 2 sezonu 2018 Ligi Gier Planszowych Kościanie (Łazienki).

Planowane atrakcje:

Spotkanie z narodową grą kirgiską „Toguz Korgool”.  

Подробнее ...

Тогуз Коргоол Оюну

image

Тогуз коргоол - так эсептөөнү, стратегтүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат.  Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.

Уландысы

Оюндун эрежеси

image

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт ). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.

Уландысы


Оюн тууралуу легенда

image

Жолоочулар төөлөрүнүн үстүна ар түркүн нерселерди жүктөп алып кетип бара жатып бир жерге түнөөгө мажбур болушуп конуп калышат экен. Эки чоң нар төөнү жүгү менен ортого коюп, калгандарын тегерете уктап калышат.

УландысыОюндун эрежеси

Бул оюнду 2 оюнчу ойносо болот. Оюндун элементтери: такта, 162 коргоол, "туздун" белгиси (сүрөт). Тактанын тогуз чөйчөкчөсүн биз үй дейбиз жана уткан коргоолдорду топтой турган жерди казан дейбиз.
1. Жүрүштү баштоо укугу башка оюндардай эле чучукулак менен аныкталат.  Оюнга катышуучулардын жашы чектелбейт.
2. Оюндун башталышында ар бир үйдө 9 коргоол болушу керек
3. Ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же анданда көп коргоол утуп алуу керек. Эгерде ар бир оюнчу 81 коргоолдон жыйнашса оюн теңдик менен бутот.
4. Биринчи баштаган оюнчу өзү каалаган үйдөгү коргоолдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тарапты көздөй бирден коргоолду ташташы керек, эгерде акыркы салынган коргоол атаандашынын тарабындагы үйгө түшсө жана коргоолдун саны жуп болсо, оюнчу ошол үйдөгү бардык коргоолдорду өзүнүн казанына жүктөйт.
5. Туз алуу эрежеси:
Атаандаштын үйүнө түшкөн акыркы коргоолдун саны үч болсо, ал үйүдү "туз" деп атап оюнчуга тийешелүү болуп калат. Оюндун аягына чейин ал үйгө түшкөн коргоолдордун баары ошол оюнчуга тиешелүү болот, оюнчу өзүнүн казанына каалаган убакытта которуп алса болсот. Туз алуунун үч шарты бар:
5.1. Бир оюнда бир гана туз алынат.
5.2. Атаандашыңыз туз алган үйдөн туз ала албайсыз, 5 номердеги үйдөн туз алынса сиз 5 номердеги үйүнөн туз ала албайсыз.
5.3. Бир оюнда бир гана жолу туз алууга уруксат.