Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Fotoreporta?e

There are no translations available.

Mog? Pa?stwo obejrze? zdj?cia z r?nych wydarze?, gdzie bra?y?my udzia?
Noworoczne spotkanie klubu Toguz Korgool w Poznaniu 3.01.2020 
Przed?wi?teczne spotkanie klubu Toguz Korgool w Poznaniu 10.12.2019 
Mi?dzynarodowy Turniej Gier Intelektualnych Toguz Korgool i Oware - Poland Open 2019 19-21.07.2019 
Mi?dzynarodowy Piknik z Toguz Korgool i Oware w ramach Tygodnia Mi?dzykulturowego 8.06.2019 
Kirgiska gra Toguz Korgool w Pradze w ramach V multikulturalnego festiwalu Kalejdoskop 18.05.2019 
Polski Klub Toguz Korgool na Mi?dzynarodowym Festiwalu Etnokulturalnym  Nomad Universe w Krlestwie Arabii Saudyjskiej (9-19.04.2019) 
Prezentacja gry Toguz Korgool w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu 14.02.2019  
Wystawa "Pod b??kitnym niebem Kirgistanu", po?wi?cona wyprawie Polskiego Klubu Sportowego Toguz Korgool na World Nomad Games 2018, 8-30.01.2019 
Rozrywki gier planszowych w ramach ?wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo?ci w Centrum Doradctwa Zawodowego dla M?odzie?y w Poznaniu (13-15.11.2018) 
Polski Klub Toguz Korgool na World Nomad Games (2-8.09.2018) 

Turniej Toguz Korgool na 29 Mi?dzynarodowym Festiwalu Szachw i innych Gier CZECH OPEN 13-20.07.2018

Lipcowe spotkanie Polskiego Klubu Toguz Korgool (10.07.2018) 
Warsztat Toguz Korgool w ramach letniego cyklu wydarze? " A w niedziel? po sumie na mo?cie" w Poznaniu (1.07.2018) 
  Toguz Korgool na pikniku rodzinnym na zako?czenie sezonu Ligi Gier Planszowych w Ko?cianie (1.07.2018) 

Prezentacja i warsztat gry Toguz Korgool w Klubie Gier Planszowych w Inkubatorze Przedsi?biorczo?ci w Lesznie (5.06.2018) 

Dni R?norodno?ci Kulturowej w Poznaniu z kirgisk? gr? Toguz Korgool (12.05.2018) 
Toguz Korgool podczas Tygodnia Mi?dzykulturowego w Poznaniu (6.05.2018)
Toguz na imprezie edukacyjnej -Spotkanie z Azj? w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (21.04.2018) 	
Kwietniowe warsztaty gry Toguz Korgool w Collegium Historicum 	
arcowe warsztaty gry Toguz Korgool w Collegium Historicum, Migrant Info Point w Poznaniu. (4.03.2018) 	

Warsztaty gry Toguz Korgool na Festiwalu Azji Centralnej w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. (24-25.02.2018)

Styczniowe warsztaty gry Toguz Korgool w Collegium Historicum, Migrant Info Point w Poznaniu. (28.01.2018) 	

Prezentacja gry Toguz Korgool w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu (7.12.2017) 	
Toguz Korgool w Migrant Info Point w Poznaniu (24.09.2017) 	
Toguz Korgool w Warszawie (9.09.2017) 	
IV Mistrzostwa ?wiata Togyz Kumalak (Toguz Korgool) w Astanie (Kazachstan) (2-9.09.2017) 
Mi?dzynarodowe Mistrzostwo Toguz Korgool im. O. Kasmakunowa w Czo?pon-Ata (Kirgistan) (5-12.08.2017) 
28 Mi?dzynarodowy Festiwal Szachw i innych Gier CZECH OPEN 2017 (13-20.07.2017)
Kirgiska gra na festiwalu podr?niczym Orinoko nad Wart? na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (26.05.2017) 
?wi?towanie Nooruz z gr? Toguz Korgool w Poznaniu (5.04.2017) 
Fotoreporta? ze spotkania klubu w Poznania (12.02.2017) 
Fotoreporta? z prezentacji Toguz Korgool w Krakowie (30.01.2017)
Fotoreporta? ze styczniowego spotkania klubu w Poznaniu (22.01.2017)
Polski klub Toguz Korgool podpisa? memorandum ze ?wiatow? Konfederacj? Etnosportu (8.09.2016) 
Polski klub Toguz Korgool na II ?wiatowych Igrzyskach Koczownikw (3-8.09.2016) 
IV edycja festiwalu podr?niczego ORINOKO NAD WART? (11.06.2016) 
Warsztat Toguz Korgool  w  zak?adzie Turkologii, Mongolistyki i Koreanistyki UAM w Poznaniu (28.04.2016) 
Gramy Toguz Korgool podczas NOORUZ w Poznaniu 2016 
HOBBY 2015, Festiwal Gier Planszowych GRAnat 2015 
VIII Mi?dzynarodowy Turniej gry Toguz Korgool na XXVI Mi?dzynarodowym Festiwalu CZECH OPEN 2015 
Gramy Toguz Korgool podczas NOORUZ w Poznaniu 2015 
Warsztat gry Toguz Korgool w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu (21/11/2014) 
Dni Azji Centralnej na festiwalu podr?niczego "ORINOKO NAD WART?" w Muzeum A. Fiedlera (8.06.2013) 
Warsztat gier Toguz Korgool i Expedition Sumatra w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (17.12.2010) UAM