Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Тогуз Коргоол Оюну

Тогуз коргоол - так эсептөөнү, стратегтүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп саналат.  Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.

Тогуз коргоол оюну традиционалдык оюндардын бири, анын авторы белгисиз жана кайсы мезгилде пайда болгону аныктала элек. Тогуз коргоол оюнунун кыргыздардан башка кытай, казак, өзбек, каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет.  "Манас" эпосунун бир нече варианттарында тогуз коргоол тууралуу саптар бар экени белгилүү.  Ошондуктан биз бул оюнду Орто Азияга VII-VIII кылымдарда ислам дили менен бирге же болбосо Жибек Жолу аркылуу келген деп болжолдойбуз.