Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Gra Toguz Korgool

Toguz Korgool (Dziewięć Kulek) - Tradycyjna Kirgiska strategiczna gra planszowa. Gra o charakterze liczbowym i opiera się na żelaznej matematycznej logice, nazywaną "Algebrą Nomadów".

Gra typu mancala dotarła do Azji Środkowej Jedwabnym Szlakiem (wymiana handlowa) oraz poprzez rozprzestrzenianie się Islamu (VII-VIII w.).

O grze Toguz Korgool mowa jest w kirgiskim eposie historycznym Manas (X wiek). Epos przetrwał przez wieki wyłącznie w formie przekazu ustnego, opowiadany przez osoby zwane "manasczy", którzy łączyli w czasie recytacji specyficzny śpiew i improwizację. O grze Toguz Korgool mowa jest w kirgiskim eposie Manas 

W grę tą początkowo grali sami mężczyźni, ale w dniu dzisiejszym jest popularna również wśród kobiet.

Plansza

Plansza zawiera 18 pól (dołków) w dwóch rzędach, ponumerowanych w każdym rzędzie od 1 do 9 zwanych kazanami oraz dwa większe pola zwane magazynami. Na początku gry w każdym z dołków znajduje się po 9 kamieni (w sumie 162 kamienie). Dwa większe kamienie służą do oznaczania domu (tuza) i zostają tymczasowo odłożone w magazynach graczy.

Celem gry jest zgromadzenie co najmniej 82 kamieni w magazynie. Zebranie 81 kamieni przez każdego z graczy jest remisem.

Toguz Korgool dla dzieci i młodzieży

Toguz Korgool jest jednym z najciekawszych gier strategicznych. Gra pozytywnie przyczynia się do strategicznego myślenia, uczy umysł taktycznych ruchów i całkowitego skupienia się. Pozwala rozwijać logiczne myślenie przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków. Rozwija pamięć i ćwiczy podstawy liczenia oraz  samoistnie rozwija zdolności motoryczne. Gra toguz korgool uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność u młodych ludzi i motywuje do samodzielnej pracy.
Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Uczy radzenia sobie ze stresem i skutecznego działania pod presją. Tak jak większość gier uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. Ponadto, gra rozwija u dzieci rozwija precyzję i doskonałość chwytania drobnych przedmiotów, co stanowi efektywnym ćwiczeniem dokładności, koncentracji oraz motoryki palców.

Toguz Korgool posiada walory edukacyjne idące w parze z doskonałą zabawą. Spełnia szereg zadań edukacyjnych i rozwojowych na każdym stopniu rozwoju dziecka. Z tego też względu włączona jest jako dodatkowa dyscyplina systemu edukacyjno-sportowe w szkołach i uniwersytetach Kirgistanie.

Co ciekawe, że w niektórych przypadkach różnica wieku nie ma większego znaczenia w rozegraniu ciekawej partii, nawet gdy dziecko gra z osobą dorosłą. Zdarzają się przypadki, że mimo wysiłków dorosłego dziecko z łatwością wygrywa.

Warto pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych, gra Toguz Korgool jest grą, rozrywką i świetną zabawą.