Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Reguły gry

Gra toczy się na dwóch rzędach dołków, a w każdym z rzędów znajduje się po 9 dołków. zwanych kazanami Gracz może posługiwać się kulkami, które znajdują się w dołkach, w rzędzie leżącym bliżej niego. Dwa większe dołki znajdujące się pomiędzy rzędami nazywają się domem i są magazynem do zgromadzenia wygranych kulek przez każdego z graczy osobno. Na początku gry powinno znajdować się po 9 kamieni w każdym kazanie. Na planszy Toguz Korgool każdy z kazanów w rzędzie jest oznaczony numerem od 1-9.

Gracze wykonują ruchy na przemian według następujących zasad:
•    gra zaczyna się od losowania który gracz będzie pierwszy, a ruchy wykonuje się w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara;
•    gracz wyjmuje wszystkie kamienie z dowolnego kazana we własnym rzędzie, a następnie wkłada po kolei, po jednym kamieniu do kolejnych dołków, zaczynając od tego, z którego wyjął.  Wyjątkiem jest jeśli w  kazanie, którym chcemy jechać, znajduje się tylko jeden kamień, zostaje on wtedy  przełożony do następnego dołka;
•    jeśli ostatni kamień wpadł do kazana w rzędzie przeciwnika, przy czym liczba kamieni w tym kazanie stała się parzysta, gracz zdobywa kamienie z tego kazana i przekłada wszystkie kamienie do swojego domu;
•   
jeśli ostatni kamień wpadł do kazana w rzędzie przeciwnika, w którym były dwa kamienie, gracz zdobywa kamienie z tego  kazana i przekłada je do swego domu, a kazan, z którego wygraliśmy kamienie zostaje "TUZ-EM" gracza, który ten ruch wykonał. W ciągu dalszej gry każdy kamień, który wpadnie do tuza, jest automatycznie zdobywany przez właściciela. Każdy z graczy może mieć tylko jednego tuza podczas całej gry. Trzeba pamiętać, że nie można utworzyć tuza w ostatnim (dziewiątym) kazanie przeciwnika, a także na tym polu, gdzie przeciwnik już utworzył tuza (na przykład w polu nr 1), w odpowiadającym mu polu przeciwnika (w tym przypadku w kazanie nr 1).
Wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy zdobywa przynajmniej 82 kamieni. Jeśli  zawodnikowi kończy się ruch na jego polu, przegrywa, a wszystkie kamiennie, z wszystkich kazanów na planszy należą do drugiego zawodnika