Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

Reguły gry

Plansza zawiera 18 pól (dołków) w dwóch rzędach, ponumerowanych w każdym rzędzie od 1 do 9 zwanych kazanami oraz dwa większe pola zwane magazynami. Na początku gry w każdym z dołków znajduje się po 9 kamieni (w sumie 162 kamienie). Dwa większe kamienie służą do oznaczania domu (tuza) i zostają tymczasowo odłożone w magazynach graczy.

CEL GRY

Celem gry jest zgromadzenie co najmniej 82 kamieni w magazynie. Zebranie 81 kamieni przez każdego z graczy jest remisem.

RUCHY

Gracz może posługiwać się kamieniami, które znajdują się w dołkach, w rzędzie leżącym bliżej niego. Magazyn znajdujący się po stronie gracza służy do zgromadzenia wygranych kulek.

Gracze wykonują ruchy na przemian według następujących zasad:

- Gra zaczyna się od losowania który gracz będzie pierwszy.

- Rozpoczynający gracz wyjmuje wszystkie kamienie z dowolnego dołka (od 1 do 9) we własnym rzędzie, a następnie rozkłada przeciwnie do wskazówek zegara, po jednym kamieniu do kolejnych dołków, zaczynając od tego, z którego wyjął (rozsiewamy nie omijając żadnego dołka).

- Jeżeli w  dołku znajduje się tylko jeden kamień, zostaje on przełożony do następnego dołka.

- Jeśli rozsianiu ostatni kamień wpadł do dołka w rzędzie przeciwnika, przy czym liczba kamieni w tym dołku stała się parzysta, gracz zdobywa kamienie (zbiaja) z tego dołka i przekłada wszystkie kamienie do swojego magazynu.


REGUŁA DOMU - TUZA

Podczas gry jest możliwość wygrania jednego dołka ze strony przeciwnika, zwanego domem czy tuzem. Wszystkie kamienie, które wpadną do tego dołka, rozsiane niezależnie przez jakiego gracza, automatycznie będą należały do zawodnika, który wygrał to pole. Można będzie je przenosić do magazynu gracza, który zdobył dany dołek.

Są trzy reguły zdobycia domu:

- Jeśli ostatni kamień w czasie rozsiewania wpadł do dołka w rzędzie przeciwnika jako trzeci, w którym były już dwa kamienie. Gracz znakuje ten dołek dodatkowym, większym kamieniem jako swój tuz czyli „dom” gracza.

- Każdy z graczy może mieć tylko jeden dom podczas całej gry.

- Trzeba pamiętać, że nie można utworzyć domu w ostatnim (dziewiątym) dołku przeciwnika, a także analogicznym numerze dołka, gdzie przeciwnik już utworzył swój dom. Jeżeli zawodnik jako pierwszy otworzył dom w dołku nr 1, drugi zawodnik nie może utworzyć domu w dołku nr 1.


KONIEC GRY

Wygrywa zawodnik, który zdobywa 82 kamieni. Jeśli  zawodnikowi kończy się ruch (nie ma kamieni w jego rzędzie) kończy się gra. Wszystkie pozostałe kamienie w dołkach należą do przeciwnika.