Kyrgyz (CIS)English (United Kingdom)Russian (CIS)Polish (Poland)

Azjacentralna.pl

FAQ

There are no translations available.

Co oznacza nazwa gry Toguz Korgool?
- Toguz Korgool - Dziewi?? Kulek.

Czy spotkania s? otwarte dla wszystkich, nawet dla tych którzy nie umiej? gra??
- Oczywi?cie, serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych. Przyjd? do nas na najbli?sze spotkanie, z przyjemno?ci? opowiemy i wyt?umaczymy zasady gry.

Czy jest elektroniczna wersja tej gry?
- Tak,  Tutaj mo?na ?ci?gn?? komputerow? wersj? tej gry

Czy mo?na gra? na  telefonie komórkowym?

 - Pobierz aplikacje  z Google Play.

Czy mo?na zagra? Toguz Korgool / Toguz Kumalak online?

- tak na IGGAMECENTER Tam s? gracze z ca?ego ?wiata

Czy mo?na zagra? jeszcze jak?? inn? gr? jak przyjd??
- G?ównie b?dziemy grali w Toguz Korgool, je?eli b?d? ch?tni mo?na te? do??czy? "Nardy" (?rodkowoazjatycka wersja Backgammona)

Czy s? organizowane mi?dzynarodowe turnieje?
- W przysz?o?ci b?dziemy starali si? zorganizowa? turnieje w Polsce. Ch?tne osoby mog? bra? udzia? w mi?dzynarodowym turnieju Czech Open, który jest organizowany w Czechach co roku, Nomad games w Kirgistanie

Czy jeste?cie na Facebook'u?
- O tak, do??cz do nas oraz ?led? nasz profil !

Chcesz spyta? si? o co? jeszcze lub podyskutowa? na temat tej gry?
- Zajrzyj na nasz forum

Chcesz spotka? Kirgizów, porozmawia? na temat tego kraju, omówi? szczegó?y swojej podró?y??
- Przyjd? na spotkanie, niekoniecznie musisz gra?? :)